Voor wie?

  • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen;
  • Mensen met een autistische stoornis;
  • Mensen met burn-out verschijnselen;
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Het Sleutelbos is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om. Heeft u een PGB of een WMObeschikking, dan kunt u zich rechtreeks aanmelden bij ons. Heeft u vragen over Zorg in natura dan kunt u contact met ons opnemen.